Ponedjeljak, Ožujak 25, 2019
   
Text Size

Pretražite novosti i dokumente

Croatian(HR)English (United Kingdom)

Izrada plana upravljanja otpadom

Photo Plan upravljanja otpadom JPG524 

Predstavljen projekt za pružanje podrške županijama u izradi planova
upravljanja otpadom

U Širokom Brijegu je u četvrtak, 24. siječnja 2019. godine u hotelu „Park“ prezentiran
projekt izrade Plana upravljanja otpadom u Županiji Zapadnohercegovačkoj.
Pored predstavnika REC-a BiH, na sastanku su sudjelovali i predstavnici Ministarstva
prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša Županije Zapadnohercegovačke,
predstavnice Ureda Vlade ŽZH za europske integracije, predstavnici općina i grada
Županiji Zapadnohercegovačkoj kao i predstavnici komunalnih poduzeća, nevladinih
organizacija i privatnih tvrtki.

Izrada Plana upravljanja otpadom za Županiju Zapadnohercegovačku dio je projekta 
“Izrada Županijskih planova upravljanja otpadom”, koji je financijski podržan od strane  
Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH, a biti će implementiran od strane Regionalnog  
centra za okoliš za Centralnu i Istočnu Europu, Ured za Bosnu i Hercegovinu (REC BiH).

Promotivni događaj je otvorila Šefica misije i direktorica Regionalnog centra za okoliš
za Bosnu i 
Hercegovinu, gospođa Lejla Šuman, ističući nadu da će se kroz sljedeću 
godinu dana, u suradnji sa svim zainteresiranim stranama u području upravljanja
otpadom, dobiti jedan kvalitetan 
dokument koji je neophodan za poboljšanje stanja
u ovom području i koji će služiti kao temelj 
za povlačenje financijskih sredstava EU
koja će biti od koristi svima, kako lokalnim zajednicama tako i komunalnim poduzećima
i Vladi Županije Zapadnohercegovačke.
“Moramo biti iskreni i reći da je veliki izazov i odgovornost priprema ovakvog dokumenta. 
Odgovornost i ovlasti su na ministarstvima, a mi smo se obavezali da nećemo raditi samo
s međunarodnim ekspertima jer je naš cilj jačanje vaših kapaciteta za buduće planiranje
u području upravljanja otpadom. 
Ovo će biti vaš dokument, a naše kolege i naše osoblje će biti vama na raspolaganju
kako bismo najbolje odgovorili na vaše potrebe i u skladu s tim, postigli najbolje rezultate. 
Projekti poput ovog trebaju doprinijeti što jačem i čvršćem uvezivanju svih institucija jer
suradnja predstavlja ključ za rješavanje brojnih problema kao i uvjerenja da je investicija
u zaštitu okoliša ustvari investicija za budućnost za sve nas i budućnost svake zemlje”, 
istaknula je gospođa Šuman.
Gospodin Zdenko Mandić, pomoćnik ministra za zaštitu okoliša, Ministarstva prostornog
uređenja,graditeljstva i zaštite okoliša Županije Zapadnohercegovačke istaknuo je da će
Plan upravljanja otpadom zasigurno dati strateške smjernice za bolje upravljanje okolišem 
i upravljanje otpadom u našoj županiji, a kroz proces izrade dokumenta ojačati kapacitete
za planiranje u području upravljanja otpadom i time omogućiti napredak u dostizanju EU 
standarda u području zaštite okoliša i doprinijeti napretku u procesu pristupanja EU.
Plan upravljanja otpadom je dokument koji je obavezujući dio planiranja i odnosi se na
upravljanje otpadom a njegov cilj je identificirati trenutno stanje (u sferi prikupljanja,
odlaganja i tretmana otpada, podrazumijevajući i stanje infrastrukture), te definirati,
na temelju budućih potreba, potrebnih pravnih i infrastrukturnih zahtjeva/kapaciteta
za dostizanje postavljenih ciljeva, a u okviru integralnog sistema upravljanja otpadom. 
Plan upravljanja otpadom treba biti usmjeren ka realizaciji i ostvarenju održivog
ekonomskog razvoja, jačanju cjelovitog pristupa u rješavanju problema upravljanja 
otpadom, te promoviranju cjelovitog pristupa integralnog upravljanja otpadom putem
dimenzioniranja i određivanja prioriteta na nivou Županije Zapadnohercegovačke na 
održivoj osnovi.
Nakon uvodnih obraćanja, prezentiran je projekt, metodologija i aktivnosti koje se
očekuju u sljedećem periodu te tim eksperata sa njihovim zaduženjima.
Nakon prezentacije, otvorena je diskusija gdje su sudionici detaljno iznijeli svoja
iskustva koja će značajno doprinijeti kvaliteti izrade Plana upravljanja otpadom za
Županiju Zapadnohercegovačku.

 Photo Plan upravljanja otpadom 2

 

Dokumenti

ppzzh 

Prijavi se