Thursday, December 13, 2018
   
Text Size

Browse News and Documents

Croatian(HR)English (United Kingdom)

Search

Search Keyword područja Total: 13 results found.

Search Result

 1. Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za sufinanciranje programa zaštite okoliša ŽZH (2018)

  Category: Natječaji/Natječaji

  ... ugroženosti okoliša (zaštićena prirodna područja i vodo-zaštitne zone, ekološki značajna područja, stupanj smanjenja onečišćenja okoliša i negativnog utjecaja na okoliš i zdravlje ljudi, stupanj prioriteta ...
  Monday, 09 July 2018
 2. Javni oglas za primanje savjetodavne pomoći za apliciranje na javni natječaj za dodjelu sredstava iz Revolving fonda

  Category: Novosti i najave/Novosti

  ... redu podnošenja aplikacija za ukupno šest projekata iz područja energetske učinkovitosti, zaštite voda ili reciklaže otpada, od čega minimalno tri iz područja energetske učinkovitosti. Više informacija ...
  Monday, 25 June 2018
 3. JAVNI POZIVI FEDERALNOG MINISTARSTVA OKOLIŠA I TURIZMA

  Category: Novosti i najave/Novosti

  ... BiH, a planirana sredstva iznose 350.000 KM. Treći javni poziv ima za cilj očuvanje bioraznolikosti i georaznolikosti zaštićenog područja kroz znanstveno istraživačke radove u svrhu održivog upravljanja ...
  Thursday, 10 May 2018
 4. Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za sufinanciranje programa zaštite okoliša ŽZH (2017)

  Category: Natječaji/Natječaji

  ... ponuđenog tehnološkog rješenja do 20 bodova, d) stupanj ugroženosti okoliša (zaštićena prirodna područja i vodo-zaštitne zone, ekološki značajna područja, stupanj smanjenja onečišćenja okoliša i negativnog ...
  Wednesday, 16 August 2017
 5. Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za sufinanciranje programa zaštite okoliša ŽZH (2016)

  Category: Natječaji/Natječaji

  ... ponuđenog tehnološkog rješenja do 20 bodova, d) stupanj ugroženosti okoliša (zaštićena prirodna područja i vodo-zaštitne zone, ekološki značajna područja, stupanj smanjenja onečišćenja okoliša i ...
  Tuesday, 12 July 2016
 6. Potencijali Srednjedinarskog područja za korištenje energije vjetra

  Category: Novosti i najave/Novosti

  ... 1.661.633 EUR pod nazivom „Potencijali Srednjedinarskog područja za korištenje energije vjetra“.  Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša ŽZH je u okviru programa: „Interreg ...
  Wednesday, 06 July 2016
 7. Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za sufinanciranje programa zaštite okoliša ŽZH (2015)

  Category: Natječaji/Natječaji

  ... povećanje reciklaže otpada, i dr. ) do 30 bodova, kvaliteta ponuđenog tehnološkog rješenja do 20 bodova, stupanj ugroženosti okoliša (zaštićena prirodna područja i vodo-zaštitne zone, ekološki značajna ...
  Tuesday, 01 September 2015
 8. Izaslanstvo Ministarstva u posjeti gradilištima mostova na Koridoru Vc

  Category: Novosti i najave/Novosti

  ... iz područja gradnje mostova.  ...
  Wednesday, 30 October 2013
 9. Topić: Kralježnica razvoja ZHŽ je infrastruktura

  Category: Novosti i najave/Novosti

  ... njegovih općina. “Kralježnica razvoja svakog područja, pa tako i ZHŽ-a, jest izgradnja te­meljne infrastrukture, po­sebice prometnica visoke kategorije. Prostorni plan sagledava prostor i u širem kontekstu, ...
  Thursday, 16 May 2013
 10. Okrugli stol "Prijedlog cestovnog povezivanja županija Hercegovačko-neretvanske, Zapadnohercegovačke i Hercegbosanske"

  Category: Novosti i najave/Novosti

  ... sva rješenja u postojećoj studijskoj, strategijskoj i planskoj dokumentaciji, te temeljem toga pripremiti prijedlog cestovnog povezivanja, vodeći računa da je Mostar regionalni centar predmetnog područja. ...
  Tuesday, 09 April 2013
 11. Definiranje prostorno-prometne strategije hrvatskih područja u F BiH

  Category: Novosti i najave/Novosti

  ... povezivanju područja Zapadnohercegovačke, Hercegovačko-neretvanske i Herceg-Bosanske Županije, te usklađivanju prometnih strategija navedenih županija. U svrhu realiziranja navedenih ciljeva zaključeno ...
  Wednesday, 06 March 2013
 12. Prostorni plan Županije Zapadnohercegovačke

  Category: Dokumenti prostornih planova/Dokumenti prostornih planova

  ... prirodnog i kulturno povijesnog naslijeđa 08 Područja posebnih uvjeta 09 Sintezni prikaz - projekcija  ...
  Thursday, 22 November 2012
 13. Propisi

  Category: Propisi/Propisi

  Propisi iz područja prostornog uređenja i građenja Propisi iz područja zaštite okoliša Propisi u pripremi  ...
  Thursday, 22 November 2012
Search Parameters
Search Only: