Tuesday, August 21, 2018
   
Text Size

Browse News and Documents

Croatian(HR)English (United Kingdom)

Javni uvid (PLAVA VJEČNOST d.o.o. Posušje)

Gospodarsko društvo „PLAVA VJEČNOST“ d.o.o. Posušje podnijelo je zahtjev za izdavanje okolišne dozvole za eksploataciju arhitektonsko-građevnog kamena – kamenolom „Vignjiština 2“ na dijelu zemljišta označenom kao k.č. 1956/1 k.o. Lipovice, općina Posušje, ukupne površine 2.4 ha sukladno s koordinatama graničnih točaka.

                                                   Plan upravljanja otpadom      Elaborat zaštite okoliša

Read more: Javni uvid (PLAVA VJEČNOST d.o.o. Posušje)

 

JAVNI POZIVI FEDERALNOG MINISTARSTVA OKOLIŠA I TURIZMA

Federalno ministarstvo okoliša i turizma je objavilo tri javna poziva za odabir korisnika sredstava:

  1. Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – Transfer za razvoj turizma u Federaciji BiH za 2018. godinu;
  2. Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – Akcijski plan Strategije okoliša za 2018. godinu;
  3. Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – Akcijski plan Strategije okoliša za 2018. godinu, programa ''Sufinanciranje projekata zaštite prirode u Federaciji Bosne i Hercegovine''

Read more: JAVNI POZIVI FEDERALNOG MINISTARSTVA OKOLIŠA I TURIZMA

 

Page 2 of 2

Documents

ppzzh 

Prijavi se