Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša ŽZH

Javni poziv za odabir korisnika sredstava - Akcijski plan Strategije okoliša za 2019. godinu

Print
PDF

Federalno ministarstvo okoliša i turizma objavljuje Javni poziv za odabir korisnika sredstava „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima-Akcijski plan Strategije okoliša" za 2019. godinu.

PROGRAM 1. Podrška regionalnim centrima za upravljanje komunalnim otpadom u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Opis programa: Podrška projektima za unaprjeđenje rada Regionalnih centara za upravljanje otpadom ili Regionalnim sanitarnim deponijama.
Raspoloživa sredstva 200.000 KM: najniži iznos je 20.000 KM, a najviši iznos je 200.000 KM, od čega maksimalno 10% na administrativne troškove.
Korisnici sredstava: Gospodarska društva koja upravljaju regionalnim centrima za upravljanje otpadom. 

Read more...

Javni poziv za prikupljanje i odabir projekata za raspodjelu sredstava - Transfer za razvoj turizma u FBiH za 2019. godinu

Print
PDF

Federalno ministarstvo okoliša i turizma objavljuje Javni poziv za prikupljanje i odabir projekata za raspodjelu sredstava „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima-Transfer za razvoj turizma u Federaciji BiH“ za 2019. godinu.

PROGRAM 1
. Stvaranje novog turističkog proizvoda kroz promociju svih oblika turizma u ukupnom iznosu od 1.625.850,00 KM.
Najniži iznos po projektu: 5.000 KM.
Najviši iznos po projektu: 50.000 KM.
Korisnici sredstava: Pravna lica registrirana na području FBiH za djelatnost turizma i ugostiteljstva samostalno ili kao voditelj projekta s najmanje još jednim partnerom.

Read more...

Obučena 94 energetska menadžera koordinatora u FBiH

Print
PDF

img2

Kako bi pružio pojašnjenja i instrukcije za izradu Organizacijske sheme upravljanja energijom za sve nivoe vlasti u Federaciji BiH, Fond za zaštitu okoliša FBiH u partnerstvu sa Ministarstvom energije, rudarstva i industrije FBiH, a uz podršku Razvojnog programa Ujedinjenih naroda (UNDP) i GIZ-a, organizirao je radionice za energetske menadžere koordinatore.

Read more...

Javni poziv Federalnog ministarstva prostornog uređenja za projekt utopljavanja zgrada radi uštede energije

Print
PDF

Za odabir korisnika za Program utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – za projekt utopljavanja zgrada radi uštede energije"

Preuzmite dokumente:

1. obrazac za prijavu projekta (obrazac 1.)
2. obrazac izjave (obrazac 2,)

(Nakon što preuzmete obrasce 1. i 2., iste možete popuniti na računalu. Obrasce otvorite u "Print Layout" modu. Za kretanje između polja koristite strelicu dolje i gore )

Izvor: http://fmpu.gov.ba