Obavijest

Ispis
PDF

Obavještavamo Vas da je na snagu stupila „Uredba o informacijskom sustavu upravljanja otpadom“ (Sl.novine FBiH“, br.97/18), koju možete preuzeti na sljedećem linku. Upute o provođenju Uredbe možete pogledati sa službenim stranicama Fonda za zaštitu okoliša FBiH http://fzofbih.org.ba/v3/vijest.php?akt_id=267